0919 28 29 26

Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất.

I. Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất.

II. Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai năm 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Thông tư Số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

III.Nội dung:

1, Trình tự thực hiện:

  • Đối với người sử dụng đất: Nộp hồ sơ – lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.
  • Đối với Văn phòng đăng ký đất đai địa phương :

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC

Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận; chỉnh lý cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Bước 3: Trả kết quả theo quy định.

2, Cách thực hiện:

  • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai địa phương.

3, Hồ sơ:

  • Số lượng: 01 bộ
  • Thành phần hồ sơ:

–  Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

–  Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày;

–  Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

4, Thời hạn:

  • Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

Kết quả giải quyết TTHC phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

5, Lệ phí:

– Lệ phí địa chính (mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định).

III. Kết quả :

– Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

– Giấy chứng nhận.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tuệ Minh về vấn đề: Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất. Tuy nhiên, khi giải quyết sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Do đó, cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email: luatsubach@gmail.com hoặc gọi điện đến số điện thoại: 0919282926 để được giải đáp.

 


Có thể bạn quan tâm
0919 28 29 26