0919 28 29 26

Tư vấn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

I. Nội dung tư vấn: Tư vấn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

II. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;

b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;

c) Hộ chiếu;

d) Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 của Luật này.

III. Giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau:

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ .

Thời hạn của thẻ  được cấp phù hợp với mục đích nhập cảnh và đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm nhưng ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tuệ Minh về vấn đề Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị rách. Tuy nhiên, khi giải quyết sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Do đó, cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email: luatsubach@gmail.com hoặc gọi điện đến số điện thoại: 0919282926 để được giải đáp.


Có thể bạn quan tâm
0919 28 29 26