0919 28 29 26

Luật sư

Đội ngũ Luật sư gồm có:


1 Luật sư: Trần Quang Bách

Điện thoại: 0919 282926

Email: luatsubach@gmail.com


2 Luật sư: Phạm Văn Kết

Điện thoại: 0913.222.661

Email: phamketxnk@gmail.com


3 Thạc sỹ, luật sư: Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại: 0949563161

Email: tien.luattueminh@gmail.com

0919 28 29 26